Sådan virker rensetabletterne fra Jura

Så här fungerar Jura-rengöringstabletterna

Du har förmodligen undrat varförrengöringstabletter  från Jurassic är indelat i blått och vitt. Det beror på ditt Jurassisk espressomaskin  rengörs under två steg. Den blå delen upplöses först och rengör maskinen. Sedan skickas 80°  varmt vatten genom bryggningsenheten i ett noggrant uppmätt intervall och mängd.

Den vita delen av tabletten upplöses sedan, vilket smörjer och tätar bryggningsenheten, så att kaffeoljor och gummier därefter har svårare att fastna.

Diagram över reningsprocessen med Juras reningstabletter.

Din Jura-maskin ska rengöras med en tablett efter ca. 180-200 koppar kaffe. Din Jura-maskin berättar när du ska rengöra den genom att skriva “Clean machine” på maskinens display, och sedan behöver programmet bara startas. Hela rengöringsprocessen för bryggningsenheten tar cirka 20 min.