Skal du afkalkning eller bruge vandfilter?

Behöver du avkalka eller använda vattenfilter?

Vi frågas ofta om du bara kan slå dig ner Jurassisk espressomaskin  snarare än att använda ett vattenfilter. Och det korta svaret är Ja.

Det något längre svaret är att vi alltid rekommenderar att du använder ett Jura Claris-vattenfilter i din Jura-maskin, eftersom användningen av ett vattenfilter skyddar maskinen och förlänger dess livslängd. Vattenfiltret säkerställer att maskinen kontinuerligt hålls kalkfri, i motsats till användningen av den Jurassiska avkalkningstabletter, där kalket långsamt samlas, minska värmen (upp till 8%) tills maskinen måste avkalkas. Detta innebär också att maskinen behöver mer energi för att värmas upp. Om du inte använder ett vattenfilter kan det också försämra vattnets kvalitet, vilket kan påverka kaffens smak.

Avkalkningsprocessen tar betydligt mer tid, i motsats till att byta vattenfilter, vilket kan göras på 1-2 minuter. aFörkalkningsprocessen tar cirka 45 min. och du blir ombedd att starta det automatiska avkalkningsprogrammet efter ca. 50 liter vatten genom maskinen.

Oavsett om du väljer att använda en vattenfilter  eller avkalkning av din maskin är det viktigt att vattenhårdheten justeras på maskinen. Om du har några tvivel om hårdheten i vattnet i ditt område kan du få det informerat genom att besöka din lokala vattenverkets webbplats.

Om du använder ett vattenfilter rekommenderar vi att du regelbundet avkalkar din Jura-maskin - t.ex. var tredje eller 6 månad för att vara på den säkra sidan.