Jura Blue Lime Filter Collection


Jura Blue Lime Filter Collection - för dig som använder Jura Claris Blue lime filter.

Kalkfilterkapacitet

Med en Jura Claris Bluekalkfilter ger dig den perfekta vattenkvaliteten för ditt perfekta specialkaffe. Kapaciteten hos kalkfilterpatronen beror på vattnets hårdhet.

  • vid 1-5 ° dH: upp till 65 l
  • vid 6-10 ° dH: upp till 60 l
  • vid 11-15 ° dH: upp till 55 l
  • vid 16-20 ° dH: upp till 50 l
  • vid 21-25 ° dH: upp till 45 l
  • vid 26-30 ° dH: upp till 40 l