Ändra den e-postadress

du Har fått en ny e-postadress, eller om du har ändringar i befintlig du behöver bara fylla i det nedan med förändringar. Ändringarna skall träda i kraft inom 24 timmar.